Binnen Praktijk Buitenzorg werken enkele Nijmeegse huisartsen op vrijwillige basis samen met de GGD, Iriszorg en de RIBW.

Ons doel is laagdrempelige huisartsenzorg bieden aan sociaal kwetsbare mensen in Nijmegen (dak-en thuislozen, verslaafden, prostituees en ongedocumenteerde migranten) die geen vaste huisarts hebben.

Dit project is opgezet omdat vanuit de opvang, politie en sociale dienst signalen kwamen dat veel mensen uit deze doelgroep  geen huisarts hebben en wel veel gezondheidsproblemen. Alleen bij hoge nood werden ze naar een huisartspraktijk gebracht, die echter niet altijd ingesteld was op deze tijdrovende en soms lastige zorg.

De sociaal verpleegkundige van de GGD, Wendy Broeren, gaat naar de plaatsen toe waar deze mensen  te vinden zijn. Zij probeert hen te motiveren bij gezondheidsproblemen een huisarts te bezoeken tijdens een van onze spreekuren.  

De huisartsen verrichten op vrijwillige basis 2x per week spreekuur voor deze groep,  die vooral bestaat uit dak- en thuislozen en ongedocumenteerden. De huisartsen van praktijk Buitenzorg hebben naast puur medische somatische zaken ook veel te maken met psychosociale, psychiatrische en verslavingsproblematiek.  Daarnaast kampen velen met schulden. Zo’n 30 á 35% van de dak- en thuislozen heeft een licht verstandelijke beperking. Daklozenzorg is dus sociaal-medische zorg.

Het is beslist niet de bedoeling dat alle sociaal kwetsbare mensen uit Nijmegen naar de inloopspreekuren komen. Praktijk Buitenzorg is bedoeld voor mensen uit deze groep die om allerlei redenen de weg naar de reguliere huisartsenzorg niet vinden. Als iemand uit de doelgroep zich bij een "gewone"  huisarts meldt, blijft het de bedoeling dat hij patient wordt bij die huisarts. Als dat om een of andere reden niet wenselijk of mogelijk is kan de huisarts hem verwijzen naar de buitenzorg spreekuren.

Universitair Gezondheidscentrum Heijendael verzorgt voor praktijk Buitenzorg ook de achterwachtfunctie, de financiele administratie en het dossier.

De huisartsen van praktijk Buitenzorg hopen met dit initiatief de drempel voor huisartsenzorg voor deze kwetsbare personen  te verlagen en hen de huisartsenzorg te bieden die ze nodig hebben. Daarnaast proberen ze de praktijken van collega's te ontlasten.