Medewerkers

Medewerkers

De medewerkers van Praktijk Buitenzorg

Sociaal verpleegkundige Wendy Broeren.

De huisartsen: Martin Beeres, Peter Brinkman, Nienke van Gils, Ben Koopmans, Cyril Seesing en Erna van der Wielen.


De rol van Wendy Broeren is hierbij van essentieel belang. Zij kent de dak- en thuislozen meestal goed en is zeer goed op de hoogte van allerlei personen en instanties die voor zorg aan dak- /thuislozen en ongedocumenteerden van belang zijn. 

Wendy is vaak op de locaties aanwezig als de huisarts spreekuur houdt en ze is makkelijk voor hen bereikbaar via haar 06-nummer.