Medewerkers

Medewerkers

De medewerkers van Praktijk Buitenzorg

Sociaal verpleegkundige Wendy Broeren.

De huisartsen: Peter Brinkman, Winfried Felix, Nienke van Gils, Ben Koopmans, Maria van den Muijsenbergh, Cyril Seesing en Erna van der Wielen.


De rol van Wendy Broeren is hierbij van essentieel belang. Zij kent de dak- en thuislozen meestal goed en is zeer goed op de hoogte van allerlei personen en instanties die voor zorg aan dak- /thuislozen en ongedocumenteerden van belang zijn. 

Wendy is vaak op de locaties aanwezig als de huisarts spreekuur houdt en ze is makkelijk voor hen bereikbaar via haar 06-nummer.