Vrienden van Buitenzorg

De stichting Vrienden van Praktijk Buitenzorg ondersteunt de activiteiten van praktijk Buitenzorg.

De stichting werd 9 augustus 2012 opgericht en is een Algemeen Nut  Beogende Instelling. Zij heeft daartoe een formele beschikking van de Belastingdienst. Om aan de hierbij behorende publicatieplicht te voldoen volgen hieronder enige gegevens.


Stichting Vrienden van Praktijk Buitenzorg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56134304.

RSIN: 851986511. Fiscaalnummer: 8519.86.511) 

Triodosbank: NL42 TRIO 0254839622

Contactgegevens: De stichting is bereikbaar via UGC Heyendael, zie contact 

De doelstelling van Stichting “Vrienden van Praktijk Buitenzorg” is het ondersteunen en mede financieel mogelijk maken van Medische (huisartsen)zorg aan sociaal kwetsbare groepen (daklozen en prostituees) in Nijmegen door Praktijk Buitenzorg. Niet voorziene kosten van deze Praktijk (sommige medicatie, verbandmiddelen,  hulpmiddelen, noodvoorzieningen e.d. waarvoor geen reguliere middelen zijn) moeten betaald worden uit giften. Hiervoor is de Stichting opgericht.

Praktijk Buitenzorg werkt met een verpleegkundige en huisartsen. 

De huisartsen werken vrijwillig met een kleine vergoeding van de Stichting voor gemaakte onkosten voor hun aansprakelijkheidsverzekering alsmede de verplichte klachtregelingen en rechtsbijstand verzekeringen, die zij moeten hebben ten bate van hun werk voor Praktijk Buitenzorg, alsmede parkeergelden.

Voorlopig gaan gelden van degenen de patienten die verzekerd zijn als gift naar de Stichting. 

De verpleegkundige wordt betaald uit reguliere middelen (GGD). Zij ondersteunt de huisartsen. De verpleegkundige doet alles wat nodig en mogelijk is om de dakloze verzekerd te krijgen.

De Stichting wacht in eerste instantie af wat de Praktijk aan behoeften heeft. Zij benadert het achterstandsfonds te Nijmegen, en andere fondsen die tot doelstelling hebben subsidies te geven aan sociaal kwetsbare groepen, op het moment dat er voorzieningen nodig zijn. Het bestuur hoopt op privégiften, maar zal voorlopig niet actief werven.

 De Stichting heeft geen mensen in dienst. Er gelden ook geen vacatiegelden of onkosten vergoedingen voor bestuurders van de Stichting.  

Het bestuur is in 2012 voor het eerst bij elkaar gekomen. In deze oprichtingsvergadering zijn de statuten en doelstelling besproken, alsmede wat de vrijwilligers van Praktijk Buitenzorg gedaan hebben aan fondswerving voor de opstart van de praktijk. Het bestuur van de Stichting komt 2 keer per jaar bij elkaar of zoveel als nodig is om te reageren op vragen van Praktijk Buitenzorg. Tenminste een lid van het bestuur is bij de  vergaderingen van Praktijk Buitenzorg aanwezig.

 Bestuurssamenstelling

  • Bertie van der Bom, secretaris en penningmeester
  • Rudy de Goede
  • Fifi Groenendijk, voorzitter
  • Ger Keijsers

Financiële gegevens zijn op te vragen bij de penningmeester, bereikbaar via UGC Heyendael