Vrienden van Buitenzorg

De stichting Vrienden van Praktijk Buitenzorg ondersteunt de activiteiten van praktijk Buitenzorg.

De stichting werd 9 augustus 2012 opgericht en is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Zij heeft daartoe een formele beschikking van de Belastingdienst. Om aan de hierbij behorende publicatieplicht te voldoen volgen hieronder enige gegevens.Stichting Vrienden van Praktijk Buitenzorg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56134304.

RSIN: 851986511. Fiscaalnummer: 8519.86.511)

Triodosbank: NL42 TRIO 0254839622

De doelstelling van Stichting “Vrienden van Praktijk Buitenzorg” is het ondersteunen en mede financieel mogelijk maken van Medische (huisartsen)zorg aan dakloze of ongedocumenteerde mensen zonder eigen huisarts in Nijmegen door Praktijk Buitenzorg. Niet voorziene kosten van deze Praktijk (sommige medicatie, verbandmiddelen, hulpmiddelen, noodvoorzieningen, specifieke scholing e.d. waarvoor geen reguliere middelen zijn) moeten betaald worden uit giften en subsidies. Hiervoor is de Stichting opgericht.

 

Praktijk Buitenzorg werkt met een verpleegkundige en huisartsen. De huisartsen werken op vrijwillige basis. De Stichting zorgt voor hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering alsmede de verplichte klachtregeling , die zij moeten hebben ten behoeve van hun werk voor Praktijk Buitenzorg. Ook vergoedt de stichting nodig en nuttig bevonden opleidingskosten. De verpleegkundige wordt betaald uit reguliere middelen (GGD). Zij ondersteunt de huisartsen. De verpleegkundige doet alles wat nodig en mogelijk is om dakloze patiënten verzekerd te krijgen. De inkomsten uit consulten van patiënten die wel verzekerd zijn, gaan naar de Stichting.

 

Op geleide van de behoeften van de Praktijk benadert de stichting passende fondsen voor subsidies en Privé-giften zijn eveneens van harte welkom

 

De Stichting heeft geen personeel in dienst. Bestuurders ontvangen geen vacatiegelden of onkosten vergoeding.

Het bestuur van de Stichting komt 4 keer per jaar bij elkaar . Tenminste een lid van het bestuur is bij het maandelijkse multidisciplinair overleg van Praktijk Buitenzorg aanwezig.

Bestuurssamenstelling

  • Ger Keijsers, secretaris en penningmeester
  • Nienke van Gils
  • Fifi Groenendijk
  • Maria van den Muijsenbergh, voorzitter

Financiële gegevens zijn op te vragen bij de secretaris, bereikbaar via secretarisvriendenbuitenzorg@gmail.com.

Contactgegevens: De stichting is bereikbaar via secretarisvriendenbuitenzorg@gmail.com.